Grønn havn i sikte

kontrakt+Plug
F.v. prosjektleder Christian Moe (BKK), Thor André Berg (Plug AS), Kim Brøndum Larsen.(PowerCon) og Peter Castberg Knudsen (PowerCon).

Bergen er ett skritt nærmere en grønnere havn. 9. august signerte Plug AS avtale med PowerCon.

PowerCon skal levere de elektro-tekniske delene som trengs for å bygge landstrømanlegget for cruise på Skolten.

– Vi jobber hele tiden for å finne gode og effektive løsninger som tjener både byen, rederiene og ikke minst miljøet. Avtalen med PowerCon er et viktig steg på veien mot et landstrømtilbud som kan redusere utslippene fra cruiseskipene som besøker Bergen, forklarer daglig leder i Plug As, Thor André Berg.

Deleier i PowerCon, Peter Castberg Knudsen, understreker at denne kontraktsinngåelsen er helt spesiell for det danske selskapet.

– Vi er veldig stolte av å få være med på dette arbeidet. Nå kan vi aktivt være med på å møte klimautfordringene ved å ivareta både skip og gjester som kommer på besøk til byen på best mulig miljøvennlig vis, sier han.

Skal stå klart i 2020

Anlegget, som skal bli Europas største, skal stå klart til i mai 2020. Arbeidet på kaien begynner i høst.

- Vi har satt oss et ambisiøst mål om å ha det første landstrømanlegget til cruise i Bergen i drift i 2020. Anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig. Med støtte fra Enova og denne kontraktinngåelsen med PowerCon, er vi godt i gang, sier Berg.

For mer informasjon:

Thor André Berg, daglig leder i Plug AS: telefon 95 08 22 55 / e-post Thor-Andre.Berg@bkk.no

Om Plug AS:

  • Leverer fornybar landstrøm for skip i havn i Norge.
  • Bygger Europas største landstrømanlegg i Bergen og planlegger landstrøm i flere byer nasjonalt og internasjonalt.
  • BKK og Bergen Havn etablerte landstrømselskapet Plug AS høsten 2018.

Om landstrøm:

  • Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget i skip eller båter som ligger fortøyd til kai.
  • Ved å bruke landstrøm slipper havnen luftforurensning og støy siden båter som cruiseskip, supplybåter og kystruten ikke lenger må bruke dieselaggregat.
  • Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart.

Publisert: 15. august 2019

< Mer aktuelt
menu