Klart for landstrøm for cruise i havnen i Ålesund

Ålesund+havn
Ålesund.

Enova gir 26 millioner kroner i investeringsstøtte for å bygge ut landstrømanlegg for cruise i Ålesund.

Landstrøm gjør det mulig for skipene å stenge egne motorer når de ligger til kai.

- Nå får Ålesund enda et viktig miljøtiltak for renere havn og reduserte utslipp, sier havnefogd Ole Christian Fiskaa.

Havnevesenet vil samarbeide med Plug, Norges eneste rene landstrømselskap, om utbyggingen. Anlegget er planlagt for å forsyne to store cruiseskip samtidig.

- Dette viser at cruisehavnene og næringen nå på alvor sikter mot en mer miljøvennlig fremtid, der landstrøm er en viktig del, sier daglig leder i Plug, Thor Andrè Berg.

Landstrømselskapet Plug er eid av kraftselskapet BKK og Bergen Havn, og selskapet samarbeider med flere havner nasjonalt og internasjonalt for å øke tilbudet om landstrøm. Fra før har Enova gitt 50 millioner kroner til å bygge Europas største landstrømanlegg i Bergen.

- Vi tilbyr fra før landstrøm til fiskebåter og supplyskip i Ålesund, og ser hvilke fordeler det gir både for havnen og rederiene, sier Fiskaa.

Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart.

- Utbyggingen går i gang så snart som mulig og vi håper å ha anlegget i Ålesund klart i før cruisesesongen 2021, sier Fiskaa.

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Fiskaa, Havnefogd, Ålesundregionens Havnevesen tlf. 922 39 576
Thor Andrè Berg, Daglig leder i Plug AS, tlf. 950 82 255

Publisert: 27. juni 2019

< Mer aktuelt
menu