Denne uka signerte Lofotkraft Muligheter AS, Nordkraft Prosjekt AS, Andøy Energi Holding AS, Trollfjord AS og Plug AS en avtale om å samarbeide for å utvikle tilbud om landstrøm, lading og annen miljøvennlig energi i havner i Nord-Norge gjennom et felles selskap Plug Nord.

Regionalt samarbeid
-Vårt mål er å bidra til å øke farten på utbygging av landstrøm i nordnorske havner, sier de nye samarbeidspartnerne. Flere av de større havnene i området har konkrete planer for utvikling og etablering av landstrømsanlegg. - Vi kjenner de lokale forholdene, og ønsker å være en god samarbeidspartner som kan være med å løse utfordringene som havnene står overfor, etter hvert som elektrifisering skyter fart» sier Barry Larsen, adm. dir i Trollfjord AS og en av de regionale aktørene.

Verdiskaping og kompetansebygging lang kysten
Plug har base i Bergen, og har allerede lang erfaring med utbygging og drift av landstrømsanlegg flere steder i Norge. Plug vil bidra med både kompetanse og kapital inn i det nye samarbeidet. -Jeg har stor tro på at det å kombinere lokalkunnskap, relasjoner og kompetanse med Plugs erfaring på å prosjektere, bygge, eie og drifte infrastruktur for landstrøm og ladestrøm, vil kunne gi raske og gode resultater, sider daglig leder i Plug, Maria Bos.

De fire selskapene fra Lofoten, Vesterålen og Hålogaland som er med i samarbeidet fra start, vil etablere et felles eierselskap. Det nye regionale selskapet vil eie 50% i Plug Nord. - Samtidig som vi bidrar til det grønne skiftet, vil vi også bidra til verdiskaping lokalt, sier Arnt M. Winther, adm.dir i Lofotkraftkonsernet.

- Som den viktigste sjømatregionen i Norge, er det naturlig at vi går i front og bidrar til grønn energiomstilling innen maritim transport, uttaler Kjell-Are Johansen, adm.dir. i Andøy Energi Holding

Viktig klimatiltak
Transport står for 33 % av klimagassutslippene i Norge, og trafikk til sjøs er ikke noe unntak. Sjøfarten er nødt til å kutte sine utslipp, og gå over til utslippsfrie løsninger skal Norge nå målet om 55 % reduksjon i utslippene innen 2030. Da trengs tilgang til landstrøm og ladeanlegg i havnene. Investeringene er store, prosjektene er komplekse og det er mange nye problemstillinger å ta stilling til for de som er først ute med å etablere anlegg.

-Vi ser at vi har mye å tilføre hverandre, og dette skal vi bygge videre på, for å akselerere omlegginga som vi vet må komme, sier Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør i Nordkraft Prosjekt.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Arnt M. Winther, adm.dir. Lofotkraft Holding. Mobil 911 50 537 arnt.winther@lofotkraft.no

Ida Texmo Prytz, nettdirektør, HLK nett. Mobil 415 59 406, ida.prytz@hlk.no

Kjell-Are Johansen, adm.dir, Andøy Energi. Mobil 992 36 700, kjell-are.johansen@andoy-energi.no

Barry Larsen, adm.dir, Trollfjord. Mobil 901 73 831, barry@trollfjordkraft.no

Maria Bos, daglig leder. Mobil 975 78 136, maria.bos@plugport.no

Om Lofotkraft

Om Nordkraft

Om Andøy Energi

Om Trollfjord

Om Plug
Plug har som målsetning å sette fart på utbygging av den nødvendige infrastrukturen for at både store skip og mindre båter kan benytte seg av nullutslippsløsninger når de ligger til kai. Sentralt i vår modell står langsiktig samarbeid og partnerskap. Vi samarbeider med ledende leverandører for å få den beste landstrømsteknologien. Les mer om Plug her

Norway's first fully electric harbour has opened at Aker Brygge in Oslo, Norway. You can both join an electric boat pool and fast charge your electric boat. The official opening was carried out by the Minister of Education and Integration Guri Melby.

It is great that people can enjoy the fjord in an even more environmentally friendly way. I would very much like to try electric boating, the minister said when she opened the fully electric harbour. - It is excellent that we have players such as BKK, Aker Brygge Marina and Kruser who invest and contribute to innovation like this, says Minister Guri Melby.

The fully electric boat harbour is a collaboration between Aker Brygge Marina, Kruser electric boat pool and the renewable company BKK's electric boat charging initiative Plug. The harbour is located at Aker Brygge Marina, and has permanent space for eight boats from Kruser. From this harbour, those who have membership in the electric boat pool can enjoy quiet boating on the Oslo Fjord.

Use the boats 75 % more frequently than the private boat owners
Kruser AS, the world's first electric boat pool, has had great success with its boat sharing service, which was established in 2020. The memberships have quickly sold out. Last year it took 1.5 weeks, and this year, even with multiplied capacity, the full-time memberships in Oslo and Bærum were already sold out in April.

While most leisure boats are out at sea less than seven times during the summer months, Kruser's members were on a boat trip an average of 15 times last year. This year, and after a year of corona restrictions, the usage has increased by more than 25 percent compared to last year.

- Our figures show that with our concept, both the boats, the marinas and the infrastructure are utilized 22 times more compared to the privately owned leisure boats. In this way, access to the sea is democratized, the pressure on attractive coastal areas is reduced - and with zero-emission boats, both noise and pollution is decreased, says Christer Ervik, general manager of Kruser AS

Part of the national electric boat charging network
While the Kruser boats charge on 22 kW chargers from Plug, the infrastructure on Aker Brygge is also part of Northern Europe's first fast charger network. The BKK company Plug is now building electric boat chargers in several places along the Norwegian coast.

– We make it possible to berth, connect your boat to the fast charger and buy an ice cream while you wait. This is the second maritime fast charger that has been put into operation in Norway. We opened the first in Florø in May. These chargers are the first wave in what we hope will be an electric boat revolution. We have plans to put up more chargers but would like to hear where the boating people would like to see chargers, says Maria Bos, general manager of Plug.
BKK's ambition is to become the leading player within electrification in Norway.

- Fossil fuel must be replaced with renewable energy, especially within the transport sector. Kruser does a brilliant job of offering electric boats as a sharing service, but we do see that many argue that there has to be more chargers before they dare to buy their own electric boat. And we need marinas and landowners who provide access. That is why the Aker Brygge project is so important. This way we can demonstrate that it is possible, says Maria Bos.

Reduces noise and emissions
The electric boats reduce both CO2 emissions and noise. In addition, Kruser's boats are free of toxic antifouling, which saves the sea from emissions of biocides and microplastics. They also use environmentally friendly fenders from Norwegian Polyform.

For Aker Brygge Marina and landowner Norwegian Property, it is important to be at the forefront of sustainability development. - The electric boat harbour at Aker Brygge joins a series of sustainability measures carried out by Norwegian Property making the marina greener, and the sea and air cleaner. If we are to reduce emissions, we need to step up and show that with simple measures you can contribute to reduction. For us, it is a matter of course to facilitate a more environmentally friendly boating life and we are proud of the collaboration with BKK and Kruser. We are now looking forward to following the further development of electric boats, says property manager in Norwegian Property (NPRO) and general manager of Aker Brygge Marina, Geir Olav Heggeroll.

Could contribute to new jobs
Norway has the best conditions for tackling the green shift at sea, says leader of the Electric Boating Association, Birgit Liodden. - We are world leader in electric cars. We are a proud maritime nation. We have a boat building industry, and we have the highest number of leisure boats per capita in the world. Everything is in place for Norway to have a leading position internationally in the green shift at sea. This can mean new jobs and export opportunities, says Liodden.

More information

Aker Brygge Marina:
Pernille Karlsen, Communications department Mobil 454 44 911, pk@npro.no
Kruser
Christer Ervik, CEO. Mobil 970 75 259, christer@kruser.no
Plug (BKK):
Maria Bos, CEO. Mobil 975 78 136, maria.bos@plugport.no
Elbåtforeningen:
Birgit Liodden. Mobil 951 71389, mail@theoceanopportunitylab.com

PSW Power & Automation will deliver the electrical components of the new shore power capability for cruise in Ålesund, Norway.  ShoreLink provides an innovative and efficient cable management system.

- We work constantly to find good and effective solutions that benefit both the city, the shipping companies and not least the environment. The agreements with PSW Power & Automation and ShoreLink are important steps on the way to a shore power capability that will reduce emissions from the cruise ships that visit Ålesund, explains the CEO of Plug and general manager of Plug Ålesund, Maria Bos.

PSW Power & Automation is located at Sotra outside of Bergen, Norway, and ShoreLink is from Estonia.

- PSW Power & Automation has developed a compact high-energy converter system that is specially adapted for the cruise segment. This facility will provide major environmental benefits for the city of Ålesund, and we look forward to a good collaboration with Plug Ålesund, says Eirik Sørensen, general manager of PSW Power & Automation.

ShoreLink is also pleased with the positive environmental effects the facility will have for the city. - We deliver a tailor-made, mobile system for cable management that will ensure that the cables are delivered to the ship in a safe and efficient way, says CEO of ShoreLink Klaus Kopelman.

Nordplan and Norconsult in Ålesund assist with the design of the building and engineering, respectively.

Finished in less than a year

The facility, which will be able to provide shore power to two cruise ships at the same time on Prestebrygga and Stornespiren, will be ready by Easter 2022. Work on the quay will begin in the fall.

- The corona pandemic has put the entire cruise industry on hold, but all indications are that traffic will pick up again as soon as conditions allow. With support from Enova and the contracts with PSW Power & Automation and ShoreLink, we are well underway with securing a shore power capability for cruise ships calling at Ålesund in the future, says Ole Christian Fiskaa, Harbour Master in the Ålesund Region's Port Authority.

More information

Maria Bos, CEO of Plug:  +47 975 78 136 / maria.bos@plugport.no

Ole Christian Fiskaa, Harbour Master in the Ålesund Region's Port Authority: +47 922 39 576 / ole.christian.fiskaa@alesund.havn.no

Klaus Kopelman, CEO of ShoreLink: +372 5811 8842 / klaus.kopelman@shore-link.eu

Eirik Sørensen, general manager of PSW Power & Automation: +47 936 78 233 / esor@psw.no

About the Ålesund region's port Authority:

About Plug Ålesund:

About PSW Power & Automation:

About ShoreLink:

About shore power:

Hadsel Havn får millionstøtte fra Enova for å bygge landstrøm. Det vil gi lavere utslipp og mindre støy.

Både råvare- og ferdigvare-kaiene ved Skretting, samt nye Stokmarknes Miljøhavn skal få et tilbud om landstrøm som gjør det mulig for skipene å stenge egne motorer når de ligger til kai.

Dette er et viktig miljøtiltak for havnen og en naturlig del av den nye Mijøhavna. Med landstrøm reduseres både utslipp og støy fra havneaktivitetene. Intensjonserklæringer fra rederiene viser at det er vilje til å koble seg til et fremtidig landstrømsanlegg, sier driftsleder Anders Jørgensen i Hadsel Havn KF.

Satser tungt på elektrifisering
Anleggene skal bygges i samarbeid med Plug, som er størst på landstrøm i Norge. Plug har blant annet bygget og driftet landstrømsanleggene i Bergen, med Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Plug er eid av kraftkonsernet BKK som har mål om bli størst på elektrifisering i Norge. BKK bygger blant annet for tiden elbil-hurtiglading i Vesterålen og Lofoten. Nylig offentliggjorde Plug at de også skal bygge Nord-Europas første hurtigladernett for elbåter.

Hadsel-anleggene skal i første omgang forsyne to skip på Skrettingkaiene og ett skip i Miljøhavna. I hovedsak er det container-, bulk-, gods- og tankskip som anløper disse havnene.

Dette viser at landstrøm er en viktig del av en mer miljøvennlig framtid. Det er spesielt kjekt å jobbe med slike fremtidsrettede anlegg som skal sikre landstrøm til flere ulike typer skip. Fleksibilitet er viktig for å sikre høy brukstid og fornøyde kunder, sier Maria Bos, daglig leder i Plug.

Klart til neste år
Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart. Regjeringen har mål om å om å halvere utslippene fra innenriksflåten og fiskeri innen 2030.

Utbyggingen går i gang så snart som mulig og vi håper å ha anleggene i klare i løpet av neste år, sier Anders Jørgensen.

Det er potensiale i markedet for å kunne levere nærmere 1,5 million kWh/år ved de nevnte kaiene. For hver kWh vi klarer å levere til et skip, reduseres CO₂-utslippene med 0,8 kg.

Se også pressemelding fra ENOVA


For mer informasjon, kontakt:
Hadsel Havn KF - Anders Jørgensen tlf. 911 61 172
Hadsel kommune – Ordfører, Lena Arntzen tlf. 953 64 472
Maria Bos, Daglig leder i Plug, tlf 975 78 136

Aker Brygge, Bergen og Florø får hurtigladere for elbåt innen kort tid.

- Norge har ledet an i elbilrevolusjonen. Nå vil vi gjøre det lettere å bytte til elbåt, sier BKKs konsernsjef Jannicke Hilland. BKK er ett av Norges største kraft- og fornybarkonsern, og har ambisjon om å bli størst på elektrifisering i Norge.

Stor interesse
- Vi har jobbet med planene over tid. Særlig de siste månedene har elbåt-interessen blitt merkbart større. Det vil ta tid før elbåtmarkedet blir stort, men skal det bli et marked må lading være trygt og tilgjengelig. Både båteiere, marinaer, båtforhandlere og politikere har stilt spørsmål hvordan lading skal skje. Den usikkerheten reduserer vi nå, sier Hilland.

Første store satsning
Elbåtladerne blir en del av BKK-selskapet Plug som fra før bygger, eier og drifter landstrømsanlegg til skip. Hurtigladernettet blir det første av sitt slag i Nord-Europa, og ett av få i verden.
- Det er noen få planer om enkeltladere i Norge. I Europa finnes det et par private initiativ, sier daglig leder i Plug, Maria Bos.

De fem første ladestedene er bare første del av satsningen.
- Skal Norge få en ladeled langs kysten må det langt flere ladere til. Vi jobber med både Oslofjorden og Vestlandet. Vi har flere planer, og god dialog med flere havner og båtforeninger. Men vi vil veldig gjerne høre fra båtfolket selv, hvor de ønsker lademuligheter, sier Bos.

Her kommer de første laderne: 

Solheimsviken i Bergen.

Aker Brygge, Oslo.

Florø,

Vågen, Bergen

I tillegg bygges det normalladere ved Marineholmen i Bergen. Her skal elbåtringen Kruser låne ut elbåter til bergensere.

Samarbeider med flere
Ladenettverket blir til etter samarbeid med en rekke partnere. Florø-laderen er et samarbeid mellom SFE, Evoy, Flora Hamn og Kinn kommune. Gründerselskapet Evoy lager elmotorer som skal revolusjonere elbåtmarkedet, og holder til i Florø. De har brøytet vei i elbåtmarkedet. Nå skal de og Plug samarbeide om hurtigladere andre steder.

- Evoy har som mål å gjøre elbåt det naturlige valget for alle båtbrukere og da trenger man også tilgang til hurtigladere for dem som skal på lengre turer enn bare i nærmiljøet. Vi er begeistret for samarbeidet med BKK og Plug som gjør til at våre kunder innen få år vil kunne dra på lange turer langs kysten på ren elkraft med minimal ladetid. Dette er starten på en aldri så liten revolusjon!, sier Leif A. Stavøstrand, daglig leder i Evoy.

På Aker Brygge er det Aker Brygge Marina som går foran i utviklingen, og stiller grunn til disposisjon. I Bergen er eiendomsselskapet GC Rieber sentral, i tillegg til Bergen Havn.

-Aker Brygge Marina ønsker å være fremtidsrettet og tidlig ta en posisjon som marina for elektriske båter, som en del av den totale grønne satsningen til Norwegian Property. Vi mener tiden nå er inne for å tilrettelegge og mener behovet for egne elektriske ladestasjoner for fritidsbåter vil være økende i årene fremover, sier Geir Olav Hegerroll, daglig leder i Aker Brygge Marina

Lad bil og båt samme sted
Da elbilene kom var det forskjellige ladeplugger for forskjellige biler. Nå er det standardisert. BKK mener det samme må skje for båter.

- Vi må lære av elbilene. Vi mener CSS-ladepluggen som brukes på lading for elbiler, også er den beste og tryggeste for elbåter. I dag ser vi noen spede forsøk på lading som vi ikke mener er trygt, eller klokt, når mange elbåter etter hvert skal lades samtidig i en havn, sier Maria Bos.

BKK er blant Norges største på lading til elbil. Med over 400 hurtigladere på over 150 steder over hele Norge. Med hurtigladerne til elbåt, kan du enkelte steder lade både bil og båt samme sted.
- Laderen i Florø står slik til at du kan lade både bil og båt. Dette tror vi vil være attraktivt for mange steder langs kysten. Vi kan slå to fluer i en smekk. 

Publisert: 16. april 2021

Enova gir 26 millioner kroner i investeringsstøtte for å bygge ut landstrømanlegg for cruise i Ålesund.

Landstrøm gjør det mulig for skipene å stenge egne motorer når de ligger til kai.

- Nå får Ålesund enda et viktig miljøtiltak for renere havn og reduserte utslipp, sier havnefogd Ole Christian Fiskaa.

Havnevesenet vil samarbeide med Plug, Norges eneste rene landstrømselskap, om utbyggingen. Anlegget er planlagt for å forsyne to store cruiseskip samtidig.

- Dette viser at cruisehavnene og næringen nå på alvor sikter mot en mer miljøvennlig fremtid, der landstrøm er en viktig del, sier daglig leder i Plug, Thor Andrè Berg.

Landstrømselskapet Plug er eid av kraftselskapet BKK og Bergen Havn, og selskapet samarbeider med flere havner nasjonalt og internasjonalt for å øke tilbudet om landstrøm. Fra før har Enova gitt 50 millioner kroner til å bygge Europas største landstrømanlegg i Bergen.

- Vi tilbyr fra før landstrøm til fiskebåter og supplyskip i Ålesund, og ser hvilke fordeler det gir både for havnen og rederiene, sier Fiskaa.

Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart.

- Utbyggingen går i gang så snart som mulig og vi håper å ha anlegget i Ålesund klart i før cruisesesongen 2021, sier Fiskaa.

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Fiskaa, Havnefogd, Ålesundregionens Havnevesen tlf. 922 39 576
Thor Andrè Berg, Daglig leder i Plug AS, tlf. 950 82 255

Publisert: 27. juni 2019

Bergen er ett skritt nærmere en grønnere havn. 9. august signerte Plug AS avtale med PowerCon.

PowerCon skal levere de elektro-tekniske delene som trengs for å bygge landstrømanlegget for cruise på Skolten.

– Vi jobber hele tiden for å finne gode og effektive løsninger som tjener både byen, rederiene og ikke minst miljøet. Avtalen med PowerCon er et viktig steg på veien mot et landstrømtilbud som kan redusere utslippene fra cruiseskipene som besøker Bergen, forklarer daglig leder i Plug As, Thor André Berg.

Deleier i PowerCon, Peter Castberg Knudsen, understreker at denne kontraktsinngåelsen er helt spesiell for det danske selskapet.

– Vi er veldig stolte av å få være med på dette arbeidet. Nå kan vi aktivt være med på å møte klimautfordringene ved å ivareta både skip og gjester som kommer på besøk til byen på best mulig miljøvennlig vis, sier han.

Skal stå klart i 2020

Anlegget, som skal bli Europas største, skal stå klart til i mai 2020. Arbeidet på kaien begynner i høst.

- Vi har satt oss et ambisiøst mål om å ha det første landstrømanlegget til cruise i Bergen i drift i 2020. Anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig. Med støtte fra Enova og denne kontraktinngåelsen med PowerCon, er vi godt i gang, sier Berg.

For mer informasjon:

Thor André Berg, daglig leder i Plug AS: telefon 95 08 22 55 / e-post Thor-Andre.Berg@bkk.no

Om Plug AS:

Om landstrøm:

Publisert: 15. august 2019

menu