Bestill landstrøm i Bergen

Du vil bli sendt til Bergen Havns nettside for bestilling.
Bestill

Hvorfor gå over til landstrøm?

 • Miljøvennlig – fremtidens energi for skip i havn
 • Bedre arbeidsmiljø for besetningen
 • God driftsøkonomi for rederiet
 • Trygg og enkel tilkobling
 • Kundene ønsker lavere utslipp
 • Først i køen for plass i havnene
Ved å bruke landstrøm reduseres utslipp og støy fra skipene. Når motorene stanses får besetningen et stillere og bedre arbeidsmiljø. Tidkrevende motorvedlikehold kan utføres raskere og enklere, og motorenes vedlikeholdsintervall kan forlenges.

Kundene setter stadig høyere miljøkrav. Landstrøm er fremtidens energi for skip i havn. Landstrøm kan erstatte fossilt drivstoff med fornybar energi mens skipet ligger til kai. Forurensningen av luften i havner, byer og fjorder reduseres ved å bruke landstrøm.

Med landstrøm kobles skipet på det ordinære strømnettet. Skip har ulike frekvenser og spenning. Plug bygger anlegg som sikrer at hvert skip får den frekvens og spenning de trenger. Vårt mål er at landstrøm skal oppleves enkelt og trygt for brukerne.

Plug tilbyr i dag landstrøm for offshore-skip, kystruten og cruiseskip i Bergen, og er i gang med å etablere landstrøm for cruiseskip i Ålesund og i Nordfjordeid. Vi vil også tilby landstrøm for andre skipstyper i samarbeid med rederier og kaieier.

Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart. Norge har i dag en verdensledende leverandørindustri innen elektrifisering av skip.

Snakk med oss om hvordan du kan rigge dine skip eller kaiene du besøker for landstrøm.

Kontakt oss

Slik gjør du det

Det finnes en rekke leverandører nasjonalt og internasjonalt som tilbyr ombygging av skip til landstrøm. Investeringen lar seg ofte nedbetales innen kort tid når man tar i bruk landstrøm, på grunn av mindre drivstoffforbruk, mindre miljøavgifter og enklere tilgang til vedlikehold.

Enova har også gode støtteordninger for etablering av landstrømssystem i eksisterende fartøy.

Vilkår og prosedyrer for Bergen

Her finner du våre vilkår for landstrøm i Bergen.

Tilkoblingsprosedyre for anleggene i Bergen

Her finner du årserklæring om skipets avgiftsplikt som skal fylles ut av skipet, og returneres til Plug.

Det er utarbeidet en veileder knyttet til korrosjon og landstrøm. Veilederen kan lastes ned her.

Priser

Prisen for landstrøm til skip settes ut fra en samlet vurdering av kostnadene for strøm, nettleie, avgifter, drift, vedlikehold og investering i nødvendige anlegg for transformering, omformere og kabelhåndtering på land.

Priser i Bergen havn fra 1. januar 2020-1. oktober 2021:

 • 1,50 kr/kWh eks. mva. for lavspent levert på Skolten, Dokken, Nykirkekaien og Festningskaien.
 • 1,30 kr/kWh eks. mva. for lavspent levert på Hurtigrutekaien.
 • 2,20 kr/kWh eks. mva. for høyspent levert til cruiseskip på Skolten, Bontelabo og Jekteviken. I tillegg kommer en oppkoblingsavgift for cruiseskip på 10.000 kroner per anløp.

Fra 1. oktober 2021 vil følgende priser gjelde i Bergen havn:

 • 1,70 kr/kWh eks. mva. for lavspent levert på Skolten, Dokken, Nykirkekaien og Festningskaien.
 • 1,50 kr/kWh eks. mva. for lavspent levert på Hurtigrutekaien.
 • 2,40 kr/kWh eks. mva. for høyspent levert til cruiseskip på Skolten, Bontelabo og Jekteviken. I tillegg kommer en oppkoblingsavgift for cruiseskip på 10.000 kroner per anløp.

De oppgitte prisene gjelder for skip i næring. Klikk her for å lese Plugs leveringsvilkår.

Kontakt oss for mer informasjon og priser på landstrøm >
menu