Å kjøre elbåt er som å kjøre en lastebil i konstant oppoverbakke

Båter har en enormt stor kontaktflate (i forhold til biler), drar mye sjøvann og har høy friksjon. Dette bidrar til at en båt bruker mer energi på å forflytte seg, enn en elbil benytter på å kjøre på en asfaltvei. Fart og vekt er avgjørende for hvor langt en kan kjøre med elbåt.

Offentlige tilgjengelige hurtigladestasjoner, med DC spenning og ladeeffekt på 50 – 200kW vil være aktuelt og nødvendig for hurtiggående båter som har større motor og batteripakke. Flere båter er på vei, spesielt mindre arbeidsbåter til havbruksnæringen og proffmarkedet. Det kommer også flere elektriske vannscootere de neste årene som har behov for å hurtiglade. Båter og andre fremkomstmiddel kommer til å bli levert med CCS 2 ladekontakt og kan benytte lademodus 4 og CCS 2 kontakt, som er blitt hurtigladestandarden i Europa for lading av elektriske kjøretøy.

Hurtigladere vil etableres i et nettverk med ca. 20-25 nautiske mil (ca. 37 – 46km) avstand mellom hurtigladere, slik at elbåter kan klare å kjøre etappen mellom ladere og får ladet før turen går videre. Ved å ha dette som en forutsetning kan elbåtprodusenter dimensjonere sine elbåter til å klare denne avstanden i marsjfart. Behovet er enda større i områder hvor båt-tettheten er høyere, og der det er flere naturlige stoppesteder langs kysten, typisk rundt større byer og tettsteder på Vestlandet.

Elbåter kommer i en rekke ulike konfigurasjoner, det er alt fra saktegående snekker til hurtiggående Daycruisere i første omgang. Båter som har større batteripakker og høyeffekts motor vil ha behov for mer energi og vil på lengre turer ikke klare seg med lading kun i marina eller på egen brygge. Dermed er det behov for hurtig- og superladere som kan levere elektrisk energi til båter som har dette behovet.
Tabellen beskriver ulike effekttrinn ved hurtiglading. Reel ladeeffekt avhenger av om båten er forberedt,
 hvilket spenningsnivå som er på batterisystemet i båten.
menu