Kontakt oss

Vil du vite mer om våre prosjekter, landstrøm generelt, tilkobling, utbyggingsmuligheter eller annet?

Kontakt oss!

Kontakt

Maria Bos
Daglig leder
Telefon +47 975 78 136

E-post: maria.bos@plugport.no

Tommy Angeltveit
Driftssjef
Telefon +47 950 36 764

E-post: tommy.angeltveit@plugport.no

Christian Moe
Prosjektsjef
Telefon +47 993 39 641

E-post: christian.moe@plugport.no

Bjørn Hønsi Følling
Leder maritim lading
Telefon +47 948 60 257

E-post: bjorn.folling@bkk.no

menu