Noen ganger haster det ikke like mye...

Ved AC lading over type 2 kontakt og plugg, bør lademode 3 benyttes. En stor fordel ved å benytte lademode 3 er at smarte ladere kan benyttes, det vil si at laderne er koblet til internett og kan kommunisere sammen. Dette er spesielt viktig i store marinaanlegg slik at en får en lastbalansering mellom båtene som lades. Smartladere gjør det også mulig for båteiere å sjekke status på lading av egen båt, samt at en lade på tidspunkt hvor det er rimelig strøm. Smarte ladere har også mulighet for å starte, stoppe og styre andre enheter på lik linje som ved lading av elbiler. Smarte ladere kan også bidra til å være betryggende for båteiere og redusere behovet for å måtte reise fysisk for å sjekke båtens tilstand. Ved å installere smarte marinaanlegg som benytter lademodus 3, trenger ikke anleggene være dimensjonert for at alle skal lade samtidig, styringssystemet fordeler tilgjengelig ladeeffekt - det resulterer i at utbyggingskostnad kan reduseres.

Når flere elbåter lader i marinaen må det etableres dedikerte ladere til elbåter, dette vil være med på å løfte sikkerheten ved lading, samtidig som sikkerhet ved betjening, lastbalansering av tilgjengelig effekt, start/stopp og samt at betaling av lading kan gjøres enklere. Eksisterende og tilgjengelig ladeteknologi kan benyttes, og flere båtprodusenter leverer sine båter for å benytte dette. Type 2 ladekontakt og lademodus 3 – akkurat samme som benyttes for normallading/hjemmelading av elbiler. Ladeeffekt er typisk på 3,6 – 22kW, og de fleste nye elbåter kan leveres med denne ladestandarden. Maks ladeeffekt over Type 2 kontakt er 43kW, dette er derimot ikke mulig å hente ut fra en «vanlig» lader.

Installasjon av ladere i marina vil typisk være en til en, hvor hver båt har sin egen lader. Det er ikke nødvendigvis slik at elbåteier trenger å eie egen lader i marina, her finnes det flere ulike modeller ved av BKK enten leverer komplett system til marina, eller at det leies ladere og plass. Det kan også legges opp til at en får lade ved behov, men dette krever at båter må bytte plass og koble fra båtene som er ferdig ladet, og koble til båt som skal lade, det er ofte mer aktuelt i gjestehavner
Tabellen beskriver ulike effekttrinn ved normallading. Reel ladeeffekt avhenger av om båten er forberedt, og hvilken omformer/
lader som er installert ombord i båten
menu