Om Plug

Vi utvikler, bygger og drifter anlegg som forsyner skip med landstrøm.

Plug er et norsk selskap som tilbyr landstrøm i partnerskap med havnene. Vi er en pådriver for en mer miljøvennlig skipsfart både i Norge og internasjonalt.

Vi bygger kostnadseffektive løsninger som gir et godt tilbud, både for cruise, supplyskip, kystruten og andre skipstyper.

Plug ble etablert i 2018 av Norges største cruisehavn Bergen Havn, og Vestlandets største kraftselskap BKK. I dag eier BKK Plug Holding AS som investerer i utbygging av landstrøm sammen med flere lokale havner. Selskapet Plug Bergen AS eier og drifter i dag alle landstrømsanleggene i Bergen Havn og selskapet Plug Ålesund AS skal bygge landstrømsanlegg for cruise i Ålesund.

Hvor tilbyr vi landstrøm?

Vi ønsker samarbeid med flere havner i Norge og Europa.

Vi tilbyr i dag landstrøm på en rekke kaier i Bergen havn, og bygger nå Europas største landstrømanlegg for cruise i Bergen havn, med støtte fra Enova. Anlegget skal stå klart i 2020.

Plug har fått tilsagn om støtte fra Enova om støtte til landstrømanlegg i Ålesund i samarbeid med Ålesundregionens Havnevesen. og i Nordfjordeid sammen med SeaWalk Nordfjord AS.

Kontakt oss

Om landstrøm

Landstrøm er fremtidens energiforsyning til skip i havn. Forurensningen av luften i havner, byer og fjorder kan fjernes ved å ta i bruk landstrøm.

Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget i skip eller båter som ligger fortøyd til kai. Ved å bruke landstrøm slipper havnen luftforurensning og støy siden båter som cruiseskip, supplybåter og kystruten ikke lenger må bruke dieselaggregat. Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart.

100 % fornybar energi

Strømmen Plug leverer til landstrøm har opprinnelsesgaranti og er 100 % fornybar. Dette sikrer at strømmen kommer fra rene energikilder.

Se sertifisering

menu