Enova gir 26 millioner kroner i investeringsstøtte for å bygge ut landstrømanlegg for cruise i Ålesund.

Landstrøm gjør det mulig for skipene å stenge egne motorer når de ligger til kai.

- Nå får Ålesund enda et viktig miljøtiltak for renere havn og reduserte utslipp, sier havnefogd Ole Christian Fiskaa.

Havnevesenet vil samarbeide med Plug, Norges eneste rene landstrømselskap, om utbyggingen. Anlegget er planlagt for å forsyne to store cruiseskip samtidig.

- Dette viser at cruisehavnene og næringen nå på alvor sikter mot en mer miljøvennlig fremtid, der landstrøm er en viktig del, sier daglig leder i Plug, Thor Andrè Berg.

Landstrømselskapet Plug er eid av kraftselskapet BKK og Bergen Havn, og selskapet samarbeider med flere havner nasjonalt og internasjonalt for å øke tilbudet om landstrøm. Fra før har Enova gitt 50 millioner kroner til å bygge Europas største landstrømanlegg i Bergen.

- Vi tilbyr fra før landstrøm til fiskebåter og supplyskip i Ålesund, og ser hvilke fordeler det gir både for havnen og rederiene, sier Fiskaa.

Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart.

- Utbyggingen går i gang så snart som mulig og vi håper å ha anlegget i Ålesund klart i før cruisesesongen 2021, sier Fiskaa.

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Fiskaa, Havnefogd, Ålesundregionens Havnevesen tlf. 922 39 576
Thor Andrè Berg, Daglig leder i Plug AS, tlf. 950 82 255

Publisert: 27. juni 2019

Bergen er ett skritt nærmere en grønnere havn. 9. august signerte Plug AS avtale med PowerCon.

PowerCon skal levere de elektro-tekniske delene som trengs for å bygge landstrømanlegget for cruise på Skolten.

– Vi jobber hele tiden for å finne gode og effektive løsninger som tjener både byen, rederiene og ikke minst miljøet. Avtalen med PowerCon er et viktig steg på veien mot et landstrømtilbud som kan redusere utslippene fra cruiseskipene som besøker Bergen, forklarer daglig leder i Plug As, Thor André Berg.

Deleier i PowerCon, Peter Castberg Knudsen, understreker at denne kontraktsinngåelsen er helt spesiell for det danske selskapet.

– Vi er veldig stolte av å få være med på dette arbeidet. Nå kan vi aktivt være med på å møte klimautfordringene ved å ivareta både skip og gjester som kommer på besøk til byen på best mulig miljøvennlig vis, sier han.

Skal stå klart i 2020

Anlegget, som skal bli Europas største, skal stå klart til i mai 2020. Arbeidet på kaien begynner i høst.

- Vi har satt oss et ambisiøst mål om å ha det første landstrømanlegget til cruise i Bergen i drift i 2020. Anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig. Med støtte fra Enova og denne kontraktinngåelsen med PowerCon, er vi godt i gang, sier Berg.

For mer informasjon:

Thor André Berg, daglig leder i Plug AS: telefon 95 08 22 55 / e-post Thor-Andre.Berg@bkk.no

Om Plug AS:

Om landstrøm:

Publisert: 15. august 2019

menu