Hadsel Havn får millionstøtte fra Enova for å bygge landstrøm. Det vil gi lavere utslipp og mindre støy.

Både råvare- og ferdigvare-kaiene ved Skretting, samt nye Stokmarknes Miljøhavn skal få et tilbud om landstrøm som gjør det mulig for skipene å stenge egne motorer når de ligger til kai.

Dette er et viktig miljøtiltak for havnen og en naturlig del av den nye Mijøhavna. Med landstrøm reduseres både utslipp og støy fra havneaktivitetene. Intensjonserklæringer fra rederiene viser at det er vilje til å koble seg til et fremtidig landstrømsanlegg, sier driftsleder Anders Jørgensen i Hadsel Havn KF.

Satser tungt på elektrifisering
Anleggene skal bygges i samarbeid med Plug, som er størst på landstrøm i Norge. Plug har blant annet bygget og driftet landstrømsanleggene i Bergen, med Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Plug er eid av kraftkonsernet BKK som har mål om bli størst på elektrifisering i Norge. BKK bygger blant annet for tiden elbil-hurtiglading i Vesterålen og Lofoten. Nylig offentliggjorde Plug at de også skal bygge Nord-Europas første hurtigladernett for elbåter.

Hadsel-anleggene skal i første omgang forsyne to skip på Skrettingkaiene og ett skip i Miljøhavna. I hovedsak er det container-, bulk-, gods- og tankskip som anløper disse havnene.

Dette viser at landstrøm er en viktig del av en mer miljøvennlig framtid. Det er spesielt kjekt å jobbe med slike fremtidsrettede anlegg som skal sikre landstrøm til flere ulike typer skip. Fleksibilitet er viktig for å sikre høy brukstid og fornøyde kunder, sier Maria Bos, daglig leder i Plug.

Klart til neste år
Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart. Regjeringen har mål om å om å halvere utslippene fra innenriksflåten og fiskeri innen 2030.

Utbyggingen går i gang så snart som mulig og vi håper å ha anleggene i klare i løpet av neste år, sier Anders Jørgensen.

Det er potensiale i markedet for å kunne levere nærmere 1,5 million kWh/år ved de nevnte kaiene. For hver kWh vi klarer å levere til et skip, reduseres CO₂-utslippene med 0,8 kg.

Se også pressemelding fra ENOVA


For mer informasjon, kontakt:
Hadsel Havn KF - Anders Jørgensen tlf. 911 61 172
Hadsel kommune – Ordfører, Lena Arntzen tlf. 953 64 472
Maria Bos, Daglig leder i Plug, tlf 975 78 136

Aker Brygge, Bergen og Florø får hurtigladere for elbåt innen kort tid.

- Norge har ledet an i elbilrevolusjonen. Nå vil vi gjøre det lettere å bytte til elbåt, sier BKKs konsernsjef Jannicke Hilland. BKK er ett av Norges største kraft- og fornybarkonsern, og har ambisjon om å bli størst på elektrifisering i Norge.

Stor interesse
- Vi har jobbet med planene over tid. Særlig de siste månedene har elbåt-interessen blitt merkbart større. Det vil ta tid før elbåtmarkedet blir stort, men skal det bli et marked må lading være trygt og tilgjengelig. Både båteiere, marinaer, båtforhandlere og politikere har stilt spørsmål hvordan lading skal skje. Den usikkerheten reduserer vi nå, sier Hilland.

Første store satsning
Elbåtladerne blir en del av BKK-selskapet Plug som fra før bygger, eier og drifter landstrømsanlegg til skip. Hurtigladernettet blir det første av sitt slag i Nord-Europa, og ett av få i verden.
- Det er noen få planer om enkeltladere i Norge. I Europa finnes det et par private initiativ, sier daglig leder i Plug, Maria Bos.

De fem første ladestedene er bare første del av satsningen.
- Skal Norge få en ladeled langs kysten må det langt flere ladere til. Vi jobber med både Oslofjorden og Vestlandet. Vi har flere planer, og god dialog med flere havner og båtforeninger. Men vi vil veldig gjerne høre fra båtfolket selv, hvor de ønsker lademuligheter, sier Bos.

Her kommer de første laderne: 

Solheimsviken i Bergen.

Aker Brygge, Oslo.

Florø,

Vågen, Bergen

I tillegg bygges det normalladere ved Marineholmen i Bergen. Her skal elbåtringen Kruser låne ut elbåter til bergensere.

Samarbeider med flere
Ladenettverket blir til etter samarbeid med en rekke partnere. Florø-laderen er et samarbeid mellom SFE, Evoy, Flora Hamn og Kinn kommune. Gründerselskapet Evoy lager elmotorer som skal revolusjonere elbåtmarkedet, og holder til i Florø. De har brøytet vei i elbåtmarkedet. Nå skal de og Plug samarbeide om hurtigladere andre steder.

- Evoy har som mål å gjøre elbåt det naturlige valget for alle båtbrukere og da trenger man også tilgang til hurtigladere for dem som skal på lengre turer enn bare i nærmiljøet. Vi er begeistret for samarbeidet med BKK og Plug som gjør til at våre kunder innen få år vil kunne dra på lange turer langs kysten på ren elkraft med minimal ladetid. Dette er starten på en aldri så liten revolusjon!, sier Leif A. Stavøstrand, daglig leder i Evoy.

På Aker Brygge er det Aker Brygge Marina som går foran i utviklingen, og stiller grunn til disposisjon. I Bergen er eiendomsselskapet GC Rieber sentral, i tillegg til Bergen Havn.

-Aker Brygge Marina ønsker å være fremtidsrettet og tidlig ta en posisjon som marina for elektriske båter, som en del av den totale grønne satsningen til Norwegian Property. Vi mener tiden nå er inne for å tilrettelegge og mener behovet for egne elektriske ladestasjoner for fritidsbåter vil være økende i årene fremover, sier Geir Olav Hegerroll, daglig leder i Aker Brygge Marina

Lad bil og båt samme sted
Da elbilene kom var det forskjellige ladeplugger for forskjellige biler. Nå er det standardisert. BKK mener det samme må skje for båter.

- Vi må lære av elbilene. Vi mener CSS-ladepluggen som brukes på lading for elbiler, også er den beste og tryggeste for elbåter. I dag ser vi noen spede forsøk på lading som vi ikke mener er trygt, eller klokt, når mange elbåter etter hvert skal lades samtidig i en havn, sier Maria Bos.

BKK er blant Norges største på lading til elbil. Med over 400 hurtigladere på over 150 steder over hele Norge. Med hurtigladerne til elbåt, kan du enkelte steder lade både bil og båt samme sted.
- Laderen i Florø står slik til at du kan lade både bil og båt. Dette tror vi vil være attraktivt for mange steder langs kysten. Vi kan slå to fluer i en smekk. 

Publisert: 16. april 2021

menu