Landstrøm i Stokmarknes får 3,8 millioner kroner

HadselHavn

Hadsel Havn får millionstøtte fra Enova for å bygge landstrøm. Det vil gi lavere utslipp og mindre støy.

Både råvare- og ferdigvare-kaiene ved Skretting, samt nye Stokmarknes Miljøhavn skal få et tilbud om landstrøm som gjør det mulig for skipene å stenge egne motorer når de ligger til kai.

Dette er et viktig miljøtiltak for havnen og en naturlig del av den nye Mijøhavna. Med landstrøm reduseres både utslipp og støy fra havneaktivitetene. Intensjonserklæringer fra rederiene viser at det er vilje til å koble seg til et fremtidig landstrømsanlegg, sier driftsleder Anders Jørgensen i Hadsel Havn KF.

Satser tungt på elektrifisering
Anleggene skal bygges i samarbeid med Plug, som er størst på landstrøm i Norge. Plug har blant annet bygget og driftet landstrømsanleggene i Bergen, med Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Plug er eid av kraftkonsernet BKK som har mål om bli størst på elektrifisering i Norge. BKK bygger blant annet for tiden elbil-hurtiglading i Vesterålen og Lofoten. Nylig offentliggjorde Plug at de også skal bygge Nord-Europas første hurtigladernett for elbåter.

Hadsel-anleggene skal i første omgang forsyne to skip på Skrettingkaiene og ett skip i Miljøhavna. I hovedsak er det container-, bulk-, gods- og tankskip som anløper disse havnene.

Dette viser at landstrøm er en viktig del av en mer miljøvennlig framtid. Det er spesielt kjekt å jobbe med slike fremtidsrettede anlegg som skal sikre landstrøm til flere ulike typer skip. Fleksibilitet er viktig for å sikre høy brukstid og fornøyde kunder, sier Maria Bos, daglig leder i Plug.

Klart til neste år
Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart. Regjeringen har mål om å om å halvere utslippene fra innenriksflåten og fiskeri innen 2030.

Utbyggingen går i gang så snart som mulig og vi håper å ha anleggene i klare i løpet av neste år, sier Anders Jørgensen.

Det er potensiale i markedet for å kunne levere nærmere 1,5 million kWh/år ved de nevnte kaiene. For hver kWh vi klarer å levere til et skip, reduseres CO₂-utslippene med 0,8 kg.

Se også pressemelding fra ENOVA


For mer informasjon, kontakt:
Hadsel Havn KF - Anders Jørgensen tlf. 911 61 172
Hadsel kommune – Ordfører, Lena Arntzen tlf. 953 64 472
Maria Bos, Daglig leder i Plug, tlf 975 78 136

< Mer aktuelt
menu